Podporujeme čistotu životního prostředí a bezpečnost v obcích, městech a okolí.

Účel nadačního fondu

Účel nadačního fondu

Aktivně se zasazovat o naplnění obecně prospěšného cíle, kterým je zlepšení čistoty a bezpečí městského prostředí v ČR. Nastolit problematiku čistoty a bezpečí českých měst jako celospolečenské téma. Udržet tuto problematiku v širším povědomí a propagovat význam čistoty a bezpečí městského prostředí mezi obyvateli. Realizovat praktické kroky vedoucí ke zlepšení městského prostředí v ČR. Žijme v čistých a bezpečných městech!

Kroky nadačního fondu

Kroky nadačního fondu

Podporovat bezplatnou distribuci předmětů motivujících obyvatele k prostředí šetrnému chování. Podporovat aktivity třetích osob vedoucí ke zlepšení městského prostředí. Realizovat propagační kampaně s cílem zlepšit obecnou informovanost o dané problematice. Pořádat společenské, sportovní a kulturní akce. Organizovat edukativní semináře. Provozovat odborný konzultační webový portál.

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Nadační fond čisté město
Michal Jirásek
jirasek@ciste-mesto.cz
720 750 755
Petra Kolková
kolkova@ciste-mesto.cz
720 758 864