ČISTÉ MĚSTO

ČISTÉ MĚSTO

Kontakt

Send an email. All fields with are required.

 

 

 

NADAČNÍ FOND ČISTÉ MĚSTO

Aktivně se zasazujeme o naplnění obecně prospěšného cíle, kterým je zlepšování čistoty městského prostředí v ČR.