Zakladatelé fondu Zakladatelé fondu

Michal Jirásek , adresa trvalého bydliště: Jozefa Gabčika 341, 530 09 Pardubice

Petra Kolková, adresa trvalého bydliště: Dolní Marklovice 285, 735 72 Petrovice u Karviné

Nadační Fond se zakládá pod jednacím číslem: FJ175321/2016.