Zakladatelé fondu Zakladatelé fondu

Michal Jirásek , adresa trvalého bydliště: Legerova 1021/6, 120 00 Praha 2

Petra Kolková, adresa trvalého bydliště: Legerova 1021/6, 120 00 Praha 2

IČO: 05073863 Spisová značka: N 1381 vedená u Městského soudu v Praze .