Velmi si vážíme spolupráce Magistrátu hl. města Prahy, městských částí Prahy 1, 2, 4, 6,8 a 9, Pražských služeb a.s., AVE odpadového hospodářství,IPODEC-čisté město a.s., České asociaci odpadového hospodářství a společnosti WACOM s.r.o., kterým není lhostejná kvalita prostředí ve kterém žijeme a aktivně pomáhají společnost vzdělávat v problematice odpadu v naší přírodě. Velmi děkujeme a věříme, že se připojí další města a společnosti, kterým záleží na přírodě a na prostředí ve kterém žijeme. Všichni chceme čisté a bezpečné prostředí pro nás a naše děti! Partneři podpořili kampaně rozdáváním unikátních kapesních popelníků pro snížení nedopalků v našich ulicích. Malý nedopalek může způsobit veliký problém např. našim dětem!