21.3.2017 proběhla na Českém Velvyslanectví v Berlíně prezentace našeho Nadačního fondu Čisté Město, jeho členů a především jejich unikátních výrobků.

Za nadační fond chci poděkovat Českému Velvyslanectví za jejich velikou podporu a angažovanost, jmenovitě panu Jarošovi a panu Velvyslanci Tomáši J. Podivínskému .

Děkuji za záštitu ministerstvu obchodu a průmyslu, které naše unikátní výrobce tímto také podporuje.

V neposlední řadě chci poděkovat paní Hofmanové z česko-německé obchodně-průmyslové komory za její zvací proces a profesionalitu.

Věřím, že o naší činnost a výrobky, které se stále doplňují, bude zájem především v našich municipalitách a budeme se potkávat na dalších Eventech.  

S úctou Michal Jirásek