I deník METRO si všiml našeho unikátního popelníku a vy si prosím všímejte nedopalků na zemi a netolerujte jejich odhazovaní. Děkujeme