Takto se řeší nedopalky ve světě . . . nepřehlížejte je! Děkujeme

Celá prezentace řešení cigaretových nedopalků ve světe – zde
Celá prezentace cigaretových nedopalků – zde

1