Jak jsme Vás již informovali v boji proti cigaretovým nedopalkům nejsme sami. Chceme poděkovat za podporu a aktivní přístup městské části Prahy 4,
která informuje veřejnost o tomto problému. Cigaretový nedopalek je sice malý, ale způsobuje veliké problémy. Pomozte nám i vy . . . Děkujeme
zprava-tucnak