Vážení občané dnes byl schválen zákaz kouření v restauracích. O to více je důležité být zodpovědní a bojovat proti nedopalkům na zemi, tak aby ubývali a nepřibývali v důsledku daného zákona. Vyzýváme tímto i naše zastupitele, aby kladli větší důraz na dodržování vyhlášek a zamezili tomuto zlozvyku všem nezodpovědným kuřákům. POZOR i jeden nedopalek, který místo na zemi, skončí v koši je kapka v moři, která se počítá. Z kapek je velmi brzo déšť . . .Všem děkujeme za čisté prostředí