Chceme tímto poděkovat za spolupráci s Městskou částí Praha 4, která společně s námi aktivně bojuje proti nedopalkům v našich ulicích.

Edukativně informujeme širokou veřejnost o škodlivosti cigaretového nedopalku a jeho vliv na naše životní prostřední. Sesbírané cigaretové nedopalky budou recyklovány na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze unikátní metodou zplyňování.

Pomozte i vy chránit naší přírodu a vychovávat kuřáky k větší zodpovědnosti a ohleduplnosti! Děkujeme

Cedule v PDF