Městská část Praha 4 na osm odpadkových košů umístila ve spolupráci s Nadačním fondem Čisté město informativní cedule o škodlivosti cigaretových nedopalků a tyto koše osadila popelníky. Nadační fond Čisté město zajišťuje sběr těchto popelníků, kdy cigaretové nedopalky budou sloužit k praktické studii recyklačního procesu, který bude zajišťovat Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.