ČISTÉ MĚSTO

ČISTÉ MĚSTO

 

 

 

NADAČNÍ FOND ČISTÉ MĚSTO

Aktivně se zasazujeme o naplnění obecně prospěšného cíle, kterým je zlepšování čistoty městského prostředí v ČR.

Velice děkujeme všem naším garantům!

SONS

SONS

Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě velkou změnu, život tím nekončí.

WEB
Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace.

WEB
ČNHK

ČNHK

Spolupráce se všemi institucemi na podporu obchodu mezi ČR a SRN. Podpora obchodní a hospodářské spolupráce českých a německých firem.

WEB
Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network je Váš pomocník při vstupu na zahraniční trhy, v rozvoji inovací a zvyšování konkurenceschopnosti.

WEB

NADAČNÍ FOND ČISTÉ MĚSTO

Prezentujeme se v Berlíně na mezinárodní konferenci Metropolitan Solutions 31.5. 2016

VÍCE V NOVINKÁCH
Odpadkové koše

Odpadkové koše

Odpadkové koše

Už více než dvacet let mění tyto výrobky tvář našich měst díky drobným prvkům, jako jsou lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše nebo stojany na kola.

Díky těmto výrobkům vypadají naše města opoznání lépe a díky dobrému využití jednotlivých komponent se nám lépe žije.

Lavičky

Lavičky

Už více než dvacet let mění tyto výrobky tvář našich měst díky drobným prvkům, jako jsou lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše nebo stojany na kola.

Díky těmto výrobkům vypadají naše města opoznání lépe a díky dobrému využití jednotlivých komponent se nám lépe žije.

Lavičky
Lehátka

Lehátka

Lehátka

Už více než dvacet let mění tyto výrobky tvář našich měst díky drobným prvkům, jako jsou lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše nebo stojany na kola.

Díky těmto výrobkům vypadají naše města opoznání lépe a díky dobrému využití jednotlivých komponent se nám lépe žije.

Popelníky

Popelníky

Už více než dvacet let mění tyto výrobky tvář našich měst díky drobným prvkům, jako jsou lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše nebo stojany na kola.

Díky těmto výrobkům vypadají naše města opoznání lépe a díky dobrému využití jednotlivých komponent se nám lépe žije.

Popelníky
Zastávky

Zastávky

Zastávky

Už více než dvacet let mění tyto výrobky tvář našich měst díky drobným prvkům, jako jsou lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše nebo stojany na kola.

Díky těmto výrobkům vypadají naše města opoznání lépe a díky dobrému využití jednotlivých komponent se nám lépe žije.

Stojany na kola

Stojany na kola

Už více než dvacet let mění tyto výrobky tvář našich měst díky drobným prvkům, jako jsou lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše nebo stojany na kola.

Díky těmto výrobkům vypadají naše města opoznání lépe a díky dobrému využití jednotlivých komponent se nám lépe žije.

Stojany na kola
Pítka

Pítka

Pítka

Už více než dvacet let mění tyto výrobky tvář našich měst díky drobným prvkům, jako jsou lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše nebo stojany na kola.

Díky těmto výrobkům vypadají naše města opoznání lépe a díky dobrému využití jednotlivých komponent se nám lépe žije.

Osvětení

Osvětení

Už více než dvacet let mění tyto výrobky tvář našich měst díky drobným prvkům, jako jsou lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše nebo stojany na kola.

Díky těmto výrobkům vypadají naše města opoznání lépe a díky dobrému využití jednotlivých komponent se nám lépe žije.

Osvětení
Dlažba pro nevidomé

Dlažba pro nevidomé

Dlažba pro nevidomé

Vodící a výstražné prvky pro zrakově postižené COMCON ® jsou nedílnou součástí bezbariérového prostředí definovaného normami EU. Stálobarevné hmatové prvky COMCON ® jsou používány zejména na nástupištích a zpevněných plochách v kolejové (vlaky, metro, tramvaje) a silniční (nástupiště autobusů, trolejbusů) dopravě, přechodech pro chodce, apod.

Akustické prvky pro nevidomé

Akustické prvky pro nevidomé

Akustické prvky pro nevidomé

TYFLOSET® tvoří soubor přenosných, mobilních a statických prostředků, které slouží k akustickému i hlasovému informování a snažší orientaci nevidomých v městské zástavbě, v MHD, v příměstské a železniční dopravě, na křižovatkách, v podchodech, v metru, v okolí úřadů a nemocnic. Nevidomý je vybaven miniaturním vysílačem rádiového signálu, jehož snadnou aktivací sám vstoupí do procesu informování a rozhodování. Vyžádá si např. na zastávce městské hromadné dopravy venkovní akustické hlášení o číslu linky a směru jízdy vozidla. Nebo před vchodem do úřadu se dozví, kde najde požadovanou službu. Pomocí tohoto zařízení budou mít nevidomí mnohem lehčí život!

Pouzdro na cigarety s popelníkem

Pouzdro na cigarety s popelníkem

Pouzdro na cigarety s popelníkem

Pouzdro na cigarety s popelníkem je vyrobeno z plastového materiálu a kovového popelníku, jenž obsáhne až 4 cigaretové nedopalky. Popelník je 100% nehořlavý s magnetickým uzávěrem.

Díky tomuto pouzdru kuřáci neodhazují škodlivé a nelíbivé cigaretové nedopalky na zem, ale do svého popelníku jenž je součásti jejich krabičky. Výsledkem tak jsou čisté ulice, parky ale i příroda.

Psí pisoáry

Psí pisoáry

Psí pisoáry

Psí pisoár slouží ke směrování psí moči na jedno, předem vymezené místo. Tělo pisoáru je duté s otvory, kterými prostupuje psí moč dovnitř. Malé množství moči je zachytáváno v nádržce uvnitř pisoáru a vytváří tak psům trvalou pachovou stopu, která každého dalšího procházejícího psa láká k přeznačení svojí močí. Přebytečná moč může být odvedena z těla pisoáru do země. Celý systém psího pisoáru je bezúdržbový.

Psi jsou teritoriální zvířata a každý den potřebují označit svoje teritorium močí. Toto značkování močí má za následek úhyn rostlin, poškození tyček odpadních košů či veřejného osvětlení, v horších případech rohů staveb, jako jsou domy, ploty, apod. V těchto místech narůstá i obtěžující koncentrace charakteristického pachu moči. Díky psím pisoárům tyto problémy odstraníme.

Fedog

Fedog

Fedog

Papírové sáčky na psí exkrementy, sáčky obsahují lopatku pro snadnější sebrání exkrementu a zároveň významně snižujete averzi k sebrání exkrementu.

Díky papírovým sáčku na psí exkrementy mohou majitele psů velice jednoduše a bez přímého kontaktu "uklidit" po svém psu. Výsledkem je obec bez psích exkrementů.

Zakladatelé fondu Zakladatelé fondu

Michal Jirásek , adresa trvalého bydliště: Jozefa Gabčika 341, 530 09 Pardubice

Petra Kolková, adresa trvalého bydliště: Dolní Marklovice 285, 735 72 Petrovice u Karviné

Nadační Fond se zakládá pod jednacím číslem: FJ175321/2016.

 

Podporujeme čistotu životního prostředí v obcích, městech a okolí.

Účel nadačního fondu

Účel nadačního fondu

Aktivně se zasazovat o naplnění obecně prospěšného cíle, kterým je zlepšení čistoty městského prostředí v ČR. Nastolit problematiku čistoty českých měst jako celospolečenské téma. Udržet tuto problematiku v širším povědomí a propagovat význam čistoty městského prostředí mezi obyvateli. Realizovat praktické kroky vedoucí ke zlepšení městského prostředí v ČR. Žijme v čistých městech!

Kroky nadačního fondu

Kroky nadačního fondu

Podporovat bezplatnou distribuci předmětů motivujících obyvatele k prostředí šetrnému chování. Podporovat aktivity třetích osob vedoucí ke zlepšení městského prostředí. Realizovat propagační kampaně s cílem zlepšit obecnou informovanost o dané problematice. Pořádat společenské, sportovní a kulturní akce. Organizovat edukativní semináře. Provozovat odborný konzultační webový portál

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Nadační fond Čisté město 
Michal Jirásek 
jirasek@ciste-mesto.cz
720 750 755
Petra Kolková 
kolkova@ciste-mesto.cz
720 758 864

NADAČNÍ FOND ČISTÉ MĚSTO

Kontakujte nás pro spolupráci

Kontakt

Send an email. All fields with are required.